Realizované dotační projekty EU

8 KOLO projektů

 

Interní audit 8 kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Správná výrobní a hygienická praxe 8 kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.