Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

     

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

Dotační programy pro zemědělce

Inovační vouchery

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

 Kdo může žádat (příjemci podpory):  malé a střední podniky

 Ukončení příjmu žádosti: 31.12.2023

 Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení
  • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu

 Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha. 2. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, ale skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
  • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 3 projekty

 Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši
způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů

 Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč.

85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha

75% z prokázaných způsobilých
výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha (viz bod 8.1. Výzvy)

 Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.