Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

     

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

Dotační programy pro zemědělce

Národní dotace

Nevíte si rádi s administrací národních dotací? Rádi Vám pomůžeme připravit projekt před podáním žádosti a zároveň vám zpracujeme žádost a pomůžeme i s následnou administrací až do konce projektu. 

 

Termíny pro rok 2022
DP název DP příjem žádosti o dotaci pro rok 2022 příjem dokladů
prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022
příjem žádosti o dotaci pro rok 2023  
1.D. Podpora včelařství do 31. 10. 2022 nedokládají se    
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech,
chmelnicích, vinicích a ve školkách
1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 1. 10. 2022 - 30. 11. 2022 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023  
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 1. 10. 2022 - 30. 11. 2022 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023  
1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu
ekologického zemědělství
1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 1. 10. 2022 - 30. 11. 2022 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023  
3.a. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (biologická ochrana) 1. 9. 2021 – 30. 9. 2021 1. 10. 2022 - 15. 10. 2022 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022  
3.b. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (izoláty) 1. 9. 2021 – 30. 9. 2021 1. 10. 2022 - 15. 10. 2022 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022  
3.c. Podpora ozdravování polních a
speciálních plodin (testování)
1. 12. 2021 - 31. 3. 2022 1. 10. 2022 - 20. 12. 2022 1. 12. 2022 - 31. 3. 2023  
3.d. Podpora ozdravování polních a
speciálních plodin (šlechtění)
1. 12. 2021 - 31. 3. 2022 1. 10. 2022 - 20. 12. 2022 1. 12. 2022 - 31. 3. 2023  
3.e. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (certifikovaná
sadba brambor)
1. 6. 2022 - 15. 7. 2022 1. 6. 2022 - 15. 7. 2022    
3.h. Podpora prevence šíření virových
a bakteriálních chorob chmele.
1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 1. 10. 2022 - 30. 11. 2022 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023  
3.i. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (uznané osivo lnu, konopí, kukuřice, cukrové
řepy a pícnin)
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022 1. 7. 2022 - 15. 7. 2022 1. 7. 2022 - 15. 7. 2022  
3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci
chemickou
1. 3. 2022 - 31. 3. 2022 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022 1. 3. 2022 - 31. 3. 2022  
8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické
bezpečnosti
do 31. 10. 2022 do 31. 10. 2022 do 31. 10. 2022  
8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením
biologické bezpečnosti
do 31. 10. 2022 do 31. 10. 2022 do 31. 10. 2022  
9.A.a. Speciální poradenství - živočišná výroba do 30. 6. 2022 1. 10. 2022 - 15. 12. 2022 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023  
9.A.b.1.-3. Speciální poradenství - rostlinná výroba do 30. 6. 2022 1. 10. 2022 - 15. 12. 2022 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023  
9.A.b.4.a.-j. Speciální poradenství - rostlinná výroba
(odrůdové zkoušky)
2. 8. 2021 - 31. 3. 2022 1. 12. 2022 - 31. 12. 2022 1. 8. 2022 - 31. 3. 2023  
9.A.c. Podpora na výzkum a transfer
znalostí v odvětví chovu drůbeže
4. 1. 2022 - 31. 12. 2022 4. 1. 2022 -31. 12. 2022    
9.E. Školní závody 1. 12. 2021 – 31. 5. 2022 1. 11. 2022 - 15. 11. 2022 1. 12. 2022 - 31. 5. 2023  
    1. žádost o dotaci: 1. doklady: 1. žádost o dotaci:  
9.F.e. Regionální přenos informací 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
2. žádost o dotaci:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
2. doklady:
1. 12. 2022 - 31. 12. 2022  
    1. 7. 2022 – 15. 7. 2022 3. 1. 2023 – 15. 1. 2023    
    1. žádost o dotaci: 1. doklady: 1. žádost o dotaci:  
9.F.i. Odborné konzultace 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
2. žádost o dotaci:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
2. doklady:
1. 12. 2022 - 31. 12. 2022  
    3. 1. 2023 - 15. 1. 2023 3. 1. 2023 - 15. 1. 2023    
9.F.m. Demonstrační farmy 1. 3. 2022 - 31. 3. 2022 1. 10. 2022 – 15. 11. 2022 1. 3. 2022 - 31. 3. 2022  
9.H. Podpora účasti na mezinárodních
veletrzích a výstavách v zahraničí
1. 6. 2021 – 30. 6. 2022 1. 6. 2022 - 30. 6. 2022 1. 6. 2023 – 30. 6. 2023  
9.I. Podpora zlepšování praktické výuky
v produkčním rybářství
5. 1. 2022 - 30. 4. 2022 5. 1. 2022 - 30. 11. 2022    
9.J. Zlepšování praktické výuky ve
včelařství
1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022  
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 1. žádost o dotaci:
1. 4. 2022 – 15. 4. 2022
2. žádost o dotaci:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
3. žádost o dotaci:
1. 10. 2022 - 15. 10. 2022
4. žádost o dotaci:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
1. doklady:
1. 4. 2022 - 15. 4. 2022
2. doklady:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
3. doklady:
1. 10. 2022- 15. 10. 2022
4. doklady:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
   
10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potraviny 1. žádost o dotaci:
1. 2. 2022 - 1. 3. 2022
2. žádost o dotaci:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
3. žádost o dotaci:
1. 10. 2022 - 15. 10. 2022
4. žádost o dotaci:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
1. doklady:
1. 4. 2022 - 15. 4. 2022
2. doklady:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
3. doklady:
1. 10. 2022 - 15. 10. 2022
4. doklady:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
   
10.E.c. Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství 1. žádost o dotaci:
1. 2. 2022 - 1. 3. 2022
2. žádost o dotaci:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
1. doklady:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
2. doklady:
3. 1. 2023  - 15. 1. 2023
   
10.E.d. Podpora České technologické platformy rostlinných biotechnologií (Rostliny pro budoucnost) 1. žádost o dotaci:
1. 2. 2022 - 1. 3. 2022
2. žádost o dotaci:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
3. žádost o dotaci:
1. 10. 2022 - 15. 10. 2022
4. žádost o dotaci:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
1. doklady:
1. 4. 2022 - 15. 4. 2022
2. doklady:
1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
3. doklady:
1. 10. 2022 - 15. 10. 2022
4. doklady:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
   
10.E.e. Podpora České technologické platformy pro zemědělství 1. žádost o dotaci:
1. 3. 2022 - 31. 3. 2022
2. žádost o dotaci:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
1. doklady:
1. 7. 2022- 15. 7. 2022
2. doklady:
3. 1. 2023 - 15. 1. 2023
   
13, Podpora zpracování zemědělských
produktů
4. 1. 2022 - 31. 3. 2022 1. 9. 2022 – 30. 4. 2023    
15, Podpora mimoprodukčních funkcí
rybníků
13. 12. 2021 - 31. 3. 2022 1. 6. 2022 - 30. 6. 2022    
Odstraňování sedimentu z loviště
(15.5)
13. 12. 2021 - 31. 3. 2022 1. 6. 2022 - 31. 10. 2022    
17.A. Podpora mimoprodukčních funkcí
rybářských revírů
1. 4. 2022 - 30. 4. 2022 1. 4. 2022 - 30. 4. 2022    
17.B. Podpora obnovy rybího společenstva po haváriích v čistotě
vody
1. 4. 2022 - 30. 4. 2022 1. 4. 2022 - 30. 4. 2022    
18, Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s
humanitárním zaměřením
5. 1. 2022 - 20. 1. 2022 1. 6. 2022 - 31. 1. 2023 3. 10. 2022 – 14. 10. 2022  
19.A.a.
19.A.b.1.
Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu
jakosti Q CZ
3. 5. 2021 - 31. 5. 2021 1. 6. 2022 - 29. 7. 2022 2. 5. 2022 - 31. 5. 2022  
19.A.b.2. Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb
spojených s režimem jakosti Q CZ
16. 5. 2022 - 31. 5. 2022 1. 9. 2022 - -30. 9. 2022    
19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021 3. 1. 2023 – 31. 1. 2023 1. 12. 2022 – 31. 12. 2022  
19.C. Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor
v režimu jakosti Q CZ
4. 1. 2022 - 30. 4. 2022 1. 5. 2023 - 31. 5. 2023 3. 1. 2023 - 30. 4. 2023  
20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022  
20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022 1. 8. 2022 - 31. 8. 2022  
20.C. Zlepšení životních podmínek v
chovu prasat
1. 9. 2021 - 30. 9. 2021 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022  
20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez
tržní produkce mléka
1. 9. 2021 - 30. 9. 2021 1. 10. 2022- 31. 10. 2022 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022  
20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021 1. 10. 2022- 31. 10. 2022 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022  
23.A. Podpora obcím na zajištění
nákladů péče o zvířata
5. 1. 2022 - 31. 12. 2022 5. 1. 2022 - 31. 12. 2022    
 
           

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.