HALAL/KOSHER

HALAL, KOSHER (s HACCP)

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s požadavky netradičních systémů v potravinářství - HALAL, KOSHER. Účastníci se během semináře seznámí se základy náboženství, ze kterých tyto systémy vzešly, s podmínkami na provoz, pracovníky a finální výrobky, které jsou pod tímto režimem vyráběny, podmínkami zavedení a udržování systémů a zkušenostmi z auditů systémů HALAL a KOSHER. Dále se seznámí s možnostmi prodeje výrobků s těmito certifikáty, podmínkami vývozu potraivn do třetích zemí.
Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou Muslimskou obcí a Ortodoxní radou kashrut MaHaRa'L Praha.

Více informací

Komu je kurz určen: Kurz je určen především pracovníkům z oblasti potravinářských provozů.
Co se na kurzu naučíte: Osnova kurzu:

HACCP jako základ pro zavedení systémů HALAL, KOSHER
(předpokladem je obecná znalost HACCP)

- opakování základů HACCP (7 principů, legislativní zakotvení, novinky při správě HACCP systému, dokumentace, nejčastější nedostatky při vedení systému HACCP)
- podmínky vývozu potravin do třetích zemí

Základní podmínky a požadavky pro zavedení a udržování systému HALAL

- obecné informace o islámu, počet muslimů ve světě, v ČR, v EU
- požadavky na příručku HALAL
- HARAM seznam
- vedení a udržování systémů HALAL
- audit systému HALAL

Základní požadavky pro zavedení a udržování systému KOSHER

- obecné informace o židovství, počet Židů ve světě, v ČR, v EU
- požadavky na příručku KOSHER
- zakázané potraviny, neutrální potraviny
- vedení a udržování systémů KOSHER
- audit systému KOSHER
Odborný garant: Ing. Jan Kobliha
Termín: 03. 11. 2015, 09.00 - 13.00 hod.
Cena bez DPH: 1 870 Kč
Rozsah: 4 hodiny
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9