Systém KOSHER

Systém KOSHER

Seznámíte se s požadavky netradičního systému v potravinářství KOSHER, s podmínkami na provoz, pracovníky a finálními výrobky, které jsou pod tímto režimem vyráběny, podmínkami zavedení a udržování systémů a zkušenostmi z auditů systému KOSHER. Také Vám představíme možnosti prodeje výrobků s těmito certifikáty a podmínky vývozu potravin do třetích zemí.

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu:
Obecné požadavky KOSHER, požadavky na certifikaci.
Podání informace o požadavcích auditorů na provozy.
Diskuze o uplatnění pravidel Kosher přímo na konkrétních provozech.
Odborný garant: Ing. Jan Kobliha
Termín: připravuje se
Cena bez DPH: 1 900 Kč
Rozsah: 3 hodiny
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9