SVHP/Hygienické minimum

Správná výrobní a hygienická praxe

Školení je zaměřeno na zákonné požadavky v oblasti správné výrobní a hygienické praxe. Správná hygienická praxe (GHP) při zpracování potravin je termín zahrnující postupy a opatření týkající se provozní hygieny a sanitace, osobní hygieny, sledování kvality pitné vody, vyloučení křížové kontaminace, opatření k minimalizaci výskytu cizích předmětů v potravinách, deratizace a dezinsekce, sledování zdravotního stavu pracovníků ve výrobě potravin a jejich školení. GHP je součástí správné výrobní praxe a dohromady tvoří celek umožňující zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin. Principy GMP a GHP jsou tedy základem a nejjednodušším odrazovým můstkem pro zavedení systému HACCP. 

Více informací

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro osoby přicházející při své práci do kontaktu s potravinami, krmivy.
Co se na kurzu naučíte: Osnova kurzu:
Povinnosti osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou.
Alimentární nákazy a otravy z potravy.
Zásady osobní hygieny.
Zásady provozní hygieny (požadavky na provoz, požadavky na zařízení a materiály, sanitární zařízení, zásady správné sanitace, postupy regulace škůdců).
Provozní řád (manipulace s rozbitým sklem/tříštivými materiály, pohyb pracovníků po provozu – křížení cest).
Správná praxe.
Odborný garant: Ing. Marcela Bačáková, Ing. Jan Kobliha, Ing. Jitka Kabátková
Termín: 23. 11. 2015, 09.00 - 12.00 hod.
Cena bez DPH: 1 300 Kč
Rozsah: 3 hodiny
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9

Hygienické minimum pro stravovací provozy

Náplní kurzu je seznámení se základními požadavky na osoby pracující v oblasti stravovacích služeb. Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhášky č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu hygienického minima.

 

Více informací

Komu je kurz určen: Kurz je určen především pracovníkům z oblasti stravovacích provozů
Co se na kurzu naučíte: Osnova kurzu:
Platná hygienická legislativa
Novinky vyplývající z legislativy (připravovaná vyhláška o stravování, změny v kompetencích dozorových orgánů apod.)
Požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných, alimentární nákazy
Osobní a provozní hygiena
Základy systému HACCP
Odborný garant: Ing. Jitka Kabátková, Ing. Tomáš Čapek, CSc, Ing Jan Kobliha
Termín: 01. 03. 2016, 09.00 - 11.00 hod.
Cena bez DPH: 550 Kč
Rozsah: 2 hodiny
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9