Značení doplňků stravy I

Doplňky stravy I (značení, legislativa, zbožíznalství, uvádění na trh)

Během školení získáte informace o uvádění doplňků stravy na český trh a přehled o aktuálním stavu zdravotních tvrzení a jejich efektivní uvádění na etiketách doplňků stravy. Seznámíme Vás s novinkami v legislativě, kategorizací doplňků stravy a jejich testováním. Ukážeme Vám, jak správně značit doplňky stravy - povinné údaje dle stávající a nové platné legislativy. Zabývat se budeme také problematikou fortifikovaných potravin a potravin pro zvláštní výživu.

Více informací

Komu je kurz určen: Kurz je určený pro výrobce a dovozce doplňků stravy, kvality manažery, affairs manažery, obchodní zástupce a další osoby přicházející při své práci do kontaktu se značením potravinových doplňků.
Co se na kurzu naučíte: 8.30 – 10.00
Úvod k doplňkům stravy: jak nejlépe spojit výživu a doplňky stravy pro zdravý životní styl
Zakotvení doplňků stravy v legislativě (nařízení 1169/2011, zákon 110/1997, vyhláška 225/2008, směrnice pro doplňky stravy 2002/46)
Informace ke značení doplňků stravy

10.00 – 14.00 Ing. Ivan Mach, CSc.
Rozdíly mezi potravinou, doplňkem stravy a lékem
Vývoj legislativy v neprospěch uživatelů doplňků
Kategorizace doplňků stravy
Skupiny doplňků stravy podle formy
Jak „pracovat“ s údaji na etiketě
Jsou doplňky stravy účinné? Za jakých podmínek?
Úvod do suplementologie
Placebo efekt u doplňků stravy
Tzv. sportovní výživa vs. doping
Proč je nutné doplňky stravy testovat?
Historické ohlédnutí za doplňky stravy v ČR

14.15 – 15.30
Povinné a nepovinné (dobrovolné) údaje pro označení doplňků stravy dle nařízení 1169/2011
Zdravotní a výživová tvrzení dle legislativy
Rozdíly mezi DS (doplněk stravy) x FP (fortifikovaná potravina) x PZV (potravina pro zvláštní výživu);
Jak správně uvést doplněk stravy na trh
- zákonná povinnost (ohlašovací povinnost, notifikace)
- zodpovědnost dovozce a výrobce za svůj produkt při uvedení na CZ trh
- ověřovací atestace u akreditované společnosti pro definici účinné látky, koncentraci a definici látek v produktu.

Diskuze
Odborný garant: Ing. Lenka Smolná, Ing. Ivan Mach, CSc.
Termín: 29. 06. 2017, 08.30 - 15.30 hod.
Cena bez DPH: 2 990 Kč
Rozsah: 7 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9