Značení potravin

Označování potravin dle slovenské legislativy

Ve spolupráci s našimi kolegy ze slovenské pobočky Vás seznámíme s legislativními požadavky na značení výrobků na Slovensku. Přineste si svůj výrobek, provedeme na něm vzorové značení. Po absolvování obdržíte tištěné materiály a osvědčení o absolvování.

 

Více informací

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení, pracovníky odpovídající za dodržování legislativních požadavků při značení potravin, provozovatele potravinářských podniků
Co se na kurzu naučíte: Zákonné požadavky na označování potravin na Slovensku
Řešení modelových označení s praktickými ukázkami
Diskuze
Odborný garant: Ing. Beata Morvayová
Termín: 28. 03. 2017, 08.00 - 14.30 hod.
Cena bez DPH: 3 900 Kč
Rozsah: 6 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9

Zákonné požadavky na označování potravin (vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin)

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě. Hlavním tématem je vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin. Přineste si vlastní produkt, provedeme na něm vzorové značení!

 

 

Více informací

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení, pracovníky odpovídající za dodržování legislativních požadavků při značení potravin, provozovatele potravinářských podniků
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu:
Novela zákona o potravinách - největší legislativní úprava od vstupu České republika do EU
- vliv nových požadavků při označování zabalených a nebalených potravin
- způsob naplnění novely zákona o potravinách v prováděcích vyhláškách
- správní delikty při nedodržení kvalitativních požadavků, legislativních prohřešků při označování potravin a uvedení zdravotně závadných potravin na trh.
- vymezení kompetencí dozorových orgánů dle typu provozovatele potravinářského podniku
Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
- souhrn legislativních požadavků po datu 13. 12. 2014,
- způsob uvádění povinných a dobrovolných údajů na etiketě
- vztah k ostatním právním předpisům
Řešení modelových označení výrobků s praktickými ukázkami dle platných legislativních předpisů
Diskuze
Odborný garant: Ing. Petra Kolářová
Termín: 20. 09. 2017, 09.00 - 15.30 hod.
Cena bez DPH: 2 900 Kč
Rozsah: 6 hodin
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9

Značení potravin v praxi

Kurz je primárně určen pro účastníky, kteří již absolvovali školení zákonné požadavky na označování potravin, či loňské semináře značení potravin pro výrobce a dovozce.
Cílem tohoto kurzu je seznámení s případovými studiemi, vzorovými etiketami s ohledem na výklad a doporučení ze stran dozorových orgánů.

Více informací

Komu je kurz určen: Seminář je určený pro výrobce a dovozce potravin, dodavatele potravin do stravovacích zařízení
Co se na kurzu naučíte: Obsah kurzu:

Praktická řešení vzorových etiket pro jednotlivé komoditní potraviny
Přenesení zákonných požadavků do praxe, specifická označení potravinářských výrobků
Případové studie i s ohledem na výklad a doporučení ze stran dozorových orgánů
Diskuze
Odborný garant: Ing. Jitka Kabátková, Ing. Jan Maryška, Ing. Jana Vůjtová
Termín: 15. 06. 2016, 09.00 - 13.00 hod.
Cena bez DPH: 1 570 Kč
Rozsah: 4 hodiny
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9