Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Obnovitelné zdroje v energetice 

 

Na co lze dotaci využít

 Instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen "FVE"), přičemž podporovány jsou:

 • elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj.
 • na střechy nebo zem

 Definice žadatele

 • Stávající a budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických službách

 Druh a výše dotace

Výše dotace:  max 50 % výdajů

 Kdy je možné požádat o dotaci

Přelom roku 2023/2024.

 Způsobilé výdaje

 • Lze čerpat na stavební práce,
 • dodávky a služby,
 • odborný technický dozor;
 • odborný autorský dozor
 • BOZP

 Kritéria projektu:

 • Předem uzavřená smlouva o připojení, případně smlouva o smlouvě budoucí o připojení.
 • FVE nemůže být na plochách zemědělského půdního fondu,
 • FVE do 1MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány,
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích,
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková - Česká republika | dotace@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.