Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

TECHNOLOGIE  

 

DOTACE je určena pro malé a střední podniky na technologie, robotizaci, automatizaci, digitalizaci,

web, cloud, komunikační a identifikační infrastrukturu

 

Žadatel: malý a střední podnik

Výše dotace: 50%

Příjem žádostí: 1. června 2023; 10:00

Ukončení příjmu žádostií 31. prosince 2024; 10:00

 

Minimální výdaje 250.000,-Kč, maximálně 2 mil. Kč

 

Podporované investice:

 Výrobní stroje a jejich součásti s příslušenstvím pro manipulaci (s materiálem, výrobkem či nástrojem) ve smyslu nahrazení lidské manuální práce.

Podmínka propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným IS (ERP, MES, MIS, APS apod)

ERP - Plánování podnikových zdrojů – plánování podnikových zdrojů

MES - Výrobní informační systémy - Výrobní informační systémy

MIS - Manažerský informační systém - Manažerský informační systém

APS - systém pokročilého plánování - systém pokročilého plánování

 

  • Manipulační systémy – "robotické ruce", robotické manipulátory, dopravníky (pásové, válečkové apod.), technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), speciální roboty, ramena, digitální váhy a brány, pokud jsou přímou součástí logistického systému skladu nebo pokud jsou příslušenstvím jiných podnikem již vlastněných technologií (výrobních či nevýrobních) a pokud umožňují online monitoring s integrací do nadřazeného podnikového informačního systému

 

  • Měřicí nebo testovací stanice – např. 3D skener, stanice pro kontrolu kvality atd

 

  • Automatické balicí stroje

 

  • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě – stacionární a přenosné osobní počítače, tablety, chytré telefony (vše pouze za účelem ovládání pořizovaných SW, cloudových řešení, příp. technologií), servery, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, huby, firewally a routery umožňující komunikovat pomocí Ethernetového portu, přístupové body, hardwarové šifrovací klíče, analyzátory síťového provozu, optické i metalické kabely, prvky FTTH, měřící technika pro sítě LAN, optické svářečky, firemní datová uložiště NAS a jejich příslušenství – HDD a SSD, 19" racky, chráničky a ostatní nezbytný instalační hardware pro vybudování a provoz podnikové sítě, systémů pro zálohu napájení IT infrastruktury, a nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity v provozovně žadatele

 

  • Specializované koncové zařízení a periferie – polohovací zařízení, tablet, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR, tiskárny, skenery, kancelářské kopírovací stroje a další příbuzný hardware)

 

  • Monitorovací systémy – přístupové čipy, CCID, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje) a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro "video surveillance", dohledové drony atd.

 

  • Vybavení hybridní prodejny 24/7 – pořízení technologií umožňujících bezobslužný provoz maloobchodní prodejny včetně systémů zabezpečení a monitoringu provozu

 

  • náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu

 

  • Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod "Software As Service – SaaS"), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného

  Pozn.:

Výrobní technologie – hardware – stroje, linky a další systémy, které se svojí činností přímo podílejí na vytváření fyzického výrobku (opracování vstupního materiálu nebo tvorbě materiálu).

Logistický sklad – takový objekt, který je umístěn uvnitř stavby, nikoliv ve venkovním prostoru v rámci areálu žadatele.

Robotické manipulátory, které mohou být umístěny i v rámci výrobní linky.

 

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková - Česká republika | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.