Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

TECHNOLOGIE  4.0.

Dotace je určena na nákup potřebného technologického vybavení, především nevýrobní, ale i výrobní stroje. 

Cílem programu je podporovat růst mikro, malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. 

Žadatel:           malé a střední podniky s minimálně 3letou existencí na trhu 
Výše dotace:          až 45% nákladů  
Termín podávání žádostí:          připravuje se na 1/2023

 

 Podporované investice: 

  • pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů 
  • náklady na instalaci technologií a budování sítí 
  • HW a SW 
  • náklady na pořízení licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW 

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS), především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.