Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

ÚSPORY ENERGIE

 

Cílem této výzvy je snaha o snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru.  Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Podporovány budou projekty, které povedou ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity.

 

Žadatel:   malé, střední i velké podniky  
Výše dotace:   30-50% způsobilých výdajů ve výši 0,5 - 200 mil.Kč  
Termín podávání žádostí:   od 1.8.2022 do 30.11.2023

 

Dotace lze čerpat:

  • Výměnu energeticky neefektivních strojů – obnova výrobních technologií, osvětlení budov.
  • Zateplení budov vč. střechy, výměny oken
  • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • Obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systému, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.
  • Zavedení a modernizace systému měření
  • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • Projektová dokumentace a energetický posudek

 

Procentuální výše podpory na projekt:

  • Malé podniky – až 50 % z uznatelných nákladů.
  • Střední podniky – až 40 % z uznatelných nákladů.
  • Velké podniky – až 30 % z uznatelných nákladů.

 

O dotaci mohou žádat podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, zemědělství, stavebnictví, energetice, těžbě a dobývání, službách a informačních a komunikačních technologiích.

Žádat mohou podniky na území mimo hl. m. Prahu – rozhodující není sídlo podniku, ale skutečné místo realizace.

Žadatel musí mít minimálně 2letou ekonomickou historii.

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková - Česká republika | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.