Normy

British Retail Consorcium Technical Standard and Protocol/International Food Standard (systém řízení bezpečnosti potravin)

Mezinárodní standardy pro provádění auditů dodavatelů privátních značek.

Systém popisuje požadavky na hygienu a bezpečnost potravin pro podniky zpracovávající potraviny. Inspekce jsou prováděny nezávislými akreditovanými certifikačními institucemi , výrobce nebo dodavatel tak projde pouze jednou kontrolou (auditem), není nutné absolvovat další audity jednotlivých odběratelů, certifikát je s celosvětovou působností a tedy platný pro všechny subjekty maloobchodu. Prodejci nemusí již sami provádět inspekce a mohou nabídnout zákazníkům větší záruku kvality výrobních/dopravních podmínek značkových produktů.