Normy

Směrnice pro správnou výrobní praxi - Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP)

České vydání  normy ISO 22716 platné od května 2008 popisuje požadavky a zásady správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu. Tento mezinárodně platný standard poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladováni a přepravu kosmetických prostředků.

Standard klade důraz na kvalitu a bezpečnost (zdravotní nezávadnost) výrobku ve vztahu k zákazníkovi, sledovatelnost a stanoveni odpovědnosti při výrobě a manipulaci s výrobky.

ISO 22716 je plně kompatibilní s požadavky systému managementu kvality podle ISO 9001, který vhodně doplňuje.