Normy

Systém řízení jakosti

Norma specifikuje požadavky na systémy řízení kvality (QMS) ve společnostech, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům. Normou jsou ve firmě přesně definovány mechanismy činností a odpovědností vedoucí k udržení a zvyšování kvality produkce ve všech oblastech činnosti firmy.
Požadavky normy mají všeobecný charakter a jsou použitelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich druh, velikost a poskytované produkty či služby