Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Povinné školení BOZP

Termín: 10. 06. 2015, 09.00 - 17.30 hod.

Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost nejen zajistit bezpečné prostředí pro své zaměstnance, ale také je řádně proškolit, aby byli schopni chránit zdraví svoje i zdraví svých kolegů.

Kurz je koncipován jako základní kurz nebo periodický kurz bezpečnosti práce pro osoby, které jsou odpovědny za proškolování svých podřízených. Obsahuje informace dle požadavků Zákoníku práce, jako jsou obecné povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů s ohledem na bezpečnost práce, první pomoc a požární ochranu.

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Přihlásí-li se více účastníků z potravinářské či zemědělské oblasti, bude v tomto směru zohledněna náplň kurzu.

Více informací