HALAL/KOSHER

HALAL, KOSHER (s HACCP)

Termín: 03. 11. 2015, 09.00 - 13.00 hod.

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s požadavky netradičních systémů v potravinářství - HALAL, KOSHER. Účastníci se během semináře seznámí se základy náboženství, ze kterých tyto systémy vzešly, s podmínkami na provoz, pracovníky a finální výrobky, které jsou pod tímto režimem vyráběny, podmínkami zavedení a udržování systémů a zkušenostmi z auditů systémů HALAL a KOSHER. Dále se seznámí s možnostmi prodeje výrobků s těmito certifikáty, podmínkami vývozu potraivn do třetích zemí.
Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou Muslimskou obcí a Ortodoxní radou kashrut MaHaRa'L Praha.

Více informací