SVHP/Hygienické minimum

Hygienické minimum pro stravovací provozy

Termín: 01. 03. 2016, 09.00 - 11.00 hod.

Náplní kurzu je seznámení se základními požadavky na osoby pracující v oblasti stravovacích služeb. Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhášky č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu hygienického minima.

 Dlouhodobě neprobíhá, lze se přihlásit na základě domluvy.

 

 

Více informací

Správná výrobní a hygienická praxe

Termín: 23. 11. 2015, 09.00 - 12.00 hod.

Školení je zaměřeno na zákonné požadavky v oblasti správné výrobní a hygienické praxe. Správná hygienická praxe (GHP) při zpracování potravin je termín zahrnující postupy a opatření týkající se provozní hygieny a sanitace, osobní hygieny, sledování kvality pitné vody, vyloučení křížové kontaminace, opatření k minimalizaci výskytu cizích předmětů v potravinách, deratizace a dezinsekce, sledování zdravotního stavu pracovníků ve výrobě potravin a jejich školení. GHP je součástí správné výrobní praxe a dohromady tvoří celek umožňující zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin. Principy GMP a GHP jsou tedy základem a nejjednodušším odrazovým můstkem pro zavedení systému HACCP. 

 

Dlouhodobě neprobíhá, lze se přihlásit na základě domluvy

Více informací