Systémy

Systémové standardy (IFS, BRC, apod.)

Termín: 25. 04. 2016, 09.00 - 17.30 hod.

Cílem školení je seznámit účastníky s přínosy zavedení systémů bezpečnosti potravin (nové verze IFS a BRC) a s nároky, které budou na podnik v souvislosti s jejich zavedením kladeny. Ve společnostech se zavedenými systémy je cílem seznámit posluchače s novinkami systémů, poznatky při certifikačních auditech a připravit společnost k recertifikačnímu auditu. Součástí kurzu je praktické řešení jednotlivých oblastí systémů a ukázky pro různé typy provozů. Jedná se zejména o řízení potravinářských alergenů, řízení skla a materiálů chovajících se jako sklo, stahování výrobků z trhu, sledovatelnost surovin a výrobků, postupy pro kontrolu kovů apod. Důraz bude kladen také na připravenost před audity prováděné nezávislou certifikační organizací nebo maloobchodními řetězci.

Více informací

Nové požadavky a rozdíly BRC verze 6 a verze 7

Termín: 12. 02. 2016, 09.00 - 13.00 hod.

Světová norma pro bezpečnost potravin BRC 7 je dostupná od 7. ledna 2015. Auditovat se podle požadavků aktualizované normy začne v červenci 2015. Vydání 7. verze standardu předcházela rozsáhlá konzultace s cílem pochopit požadavky všech zainteresovaných stran (výrobci potravin, prodejci, provozovatelé stravovacích zařízení, certifikační úřady). Nejnovější vydání má za cíl vyřešit pokračující snahu o celistvost auditů, podporu vyšší transparentnosti a možnosti zpětného vysledování v dodavatelském řetězci, podporu přijetí normy jako prostředku na zlepšení bezpečnosti potravin na malých pracovištích a provozovnách, kde jsou procesy stále ve fázi vývoje.
Zúčastněte se semináře, získejte více informací o nejnovější verzi BRC 7 a změnách oproti verzi BRC 6. Novou verzi BRC 7 si můžete v českém jazyce stáhnout ZDE.

Více informací

Bezpečnost potravin

Termín: 14. 09. 2015, 09.00 - 17.30 hod.

Školení je zaměřeno na zákonné požadavky v oblasti bezpečnosti potravin a provozní bezpečnosti v širším slova smyslu. Důraz je kladen na novinky v legislativě, na požadavky v zavedených systémech bezpečnosti potravin (např. IFS, BRC, ISO22000 atd.), na požadavky odběratelů, na správné označování výrobků.

Více informací