Značení alergenů v pokrmech

Nové povinnosti ze zákona o potravinách pro stravovací provozy

Termín: 22. 06. 2015, 09.00 - 12.00 hod.

Na konci minulého roku a počátku roku 2015 došlo k radikální změně legislativy, která se dotýká i gastronomie. Jde o nové povinnosti, ale hlavně větší tlak kontroly způsobený zapojením dalších dozorových orgánů (SZPI a státní veterinární správy). Současně s novými dozorovými orgány přichází i řádově vyšší postihy. Nezapomínejme také, že mnoho provozovatelů gastronomických služeb jsou i prodejci a výrobci potravin.
V těchto oblastech jsou změny povinností ještě citelnější. Jaké povinnosti dopadají na gastronomické provozy podle typu činnosti. Jaká řešení nových povinností jsou nejschůdnější. Jaký přístup ke kontrole mají nové dozorové orgány a jak obhájit bezpečnost svého provozu. Aktuální stav kontrol a jejich požadavky. Konkrétní odpovědi na problémy účastníků. Cílem tohoto semináře jsou právě odpovědi na výše uvedené otázky.

Více informací