Značení alergenů v pokrmech

Aktuální kurzy

(OBSAZENO) Doplňky stravy - účinky a značení, včetně e-shopů

Termín: 18. 9. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Během školení získáte informace o uvádění doplňků stravy na český trh a přehled o aktuálním stavu zdravotních tvrzení a jejich efektivní uvádění na etiketách doplňků stravy. Seznámíme Vás s novinkami v legislativě, kategorizací doplňků stravy a jejich testováním. Ukážeme Vám, jak správně značit doplňky stravy - povinné údaje dle stávající a nové platné legislativy. Zabývat se budeme také problematikou fortifikovaných potravin a potravin pro zvláštní výživu.

Více informací

Značení potravin, včetně e-shopů - aktuální legislativa (informace o akrylamidech)

Termín: 19. 9. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě týkajících se také e-shopů.

Více informací

Doplňky stravy - účinky a značení, včetně e-shopů

Termín: 25. 9. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Během školení získáte informace o uvádění doplňků stravy na český trh a přehled o aktuálním stavu zdravotních tvrzení a jejich efektivní uvádění na etiketách doplňků stravy. Seznámíme Vás s novinkami v legislativě, kategorizací doplňků stravy a jejich testováním. Ukážeme Vám, jak správně značit doplňky stravy - povinné údaje dle stávající a nové platné legislativy. Zabývat se budeme také problematikou fortifikovaných potravin a potravin pro zvláštní výživu.

Více informací

Senzorické hodnocení potravin I. a II.

Termín: 9. 10. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Školení je zaměřeno na znalosti a dovednosti nezbytné ke správnému posuzování potravin lidskými smysly. Získáte přehled v současných právních předpisech a legislativních požadavcích. Praktická část kurzu je vyhrazena pro praktické hodnocení potravin a vzorků.

Více informací

Připravuje se

Značení potravin v praxi

Termín: připravuje se

Kurz je primárně určen pro účastníky, kteří již absolvovali školení zákonné požadavky na označování potravin, či loňské semináře značení potravin pro výrobce a dovozce.
Cílem tohoto kurzu je seznámení s případovými studiemi, vzorovými etiketami s ohledem na výklad a doporučení ze stran dozorových orgánů.

Více informací

Systém KOSHER

Termín: připravuje se

Seznámíte se s požadavky netradičního systému v potravinářství KOSHER, s podmínkami na provoz, pracovníky a finálními výrobky, které jsou pod tímto režimem vyráběny, podmínkami zavedení a udržování systémů a zkušenostmi z auditů systému KOSHER. Také Vám představíme možnosti prodeje výrobků s těmito certifikáty a podmínky vývozu potravin do třetích zemí.

Více informací

Systémové standardy IFS, BRC (informace o akrylamidech)

Termín: připravuje se

Vše o těchto mezinárodních standardech pro provádění auditů dodavatelů privátních značek.

Systém popisuje požadavky na hygienu a bezpečnost potravin pro podniky zpracovávající potraviny.

Více informací

Proběhlá školení

Senzorické hodnocení potravin I. a II.

Termín: 11. 7. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Školení je zaměřeno na znalosti a dovednosti nezbytné ke správnému posuzování potravin lidskými smysly. Získáte přehled v současných právních předpisech a legislativních požadavcích. Praktická část kurzu je vyhrazena pro praktické hodnocení potravin a vzorků.

Více informací

Senzorické hodnocení potravin I. a II.

Termín: 26. 6. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Školení je zaměřeno na znalosti a dovednosti nezbytné ke správnému posuzování potravin lidskými smysly. Získáte přehled v současných právních předpisech a legislativních požadavcích. Praktická část kurzu je vyhrazena pro praktické hodnocení potravin a vzorků.

Více informací

Doplňky stravy - účinky a značení, včetně e-shopů

Termín: 10. 6. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Během školení získáte informace o uvádění doplňků stravy na český trh a přehled o aktuálním stavu zdravotních tvrzení a jejich efektivní uvádění na etiketách doplňků stravy. Seznámíme Vás s novinkami v legislativě, kategorizací doplňků stravy a jejich testováním. Ukážeme Vám, jak správně značit doplňky stravy - povinné údaje dle stávající a nové platné legislativy. Zabývat se budeme také problematikou fortifikovaných potravin a potravin pro zvláštní výživu.

Více informací

Značení potravin, včetně e-shopů a nových potravin - aktuální legislativa (informace o akrylamidech)

Termín: 6. 6. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě týkajících se také e-shopů.

Více informací

Označování potravin dle slovenské legislativy

Termín: 25. 4. 2019, 09.00 - 15.00 hod.

Ve spolupráci s našimi kolegy ze slovenské pobočky Vás seznámíme s legislativními požadavky na značení výrobků na Slovensku. Přineste si svůj výrobek, provedeme na něm vzorové značení. Po absolvování obdržíte tištěné materiály a osvědčení o absolvování

Více informací

Doplňky stravy - účinky a značení, včetně e-shopů

Termín: 21. 3. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Během školení získáte informace o uvádění doplňků stravy na český trh a přehled o aktuálním stavu zdravotních tvrzení a jejich efektivní uvádění na etiketách doplňků stravy. Seznámíme Vás s novinkami v legislativě, kategorizací doplňků stravy a jejich testováním. Ukážeme Vám, jak správně značit doplňky stravy - povinné údaje dle stávající a nové platné legislativy. Zabývat se budeme také problematikou fortifikovaných potravin a potravin pro zvláštní výživu.

Více informací

(OBSAZENO) Značení potravin, včetně e-shopů - aktuální legislativa (informace o akrylamidech)

Termín: 20. 3. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě týkajících se také e-shopů.

Více informací

Senzorické hodnocení potravin I. a II.

Termín: 6. 2. 2019, 09.00 - 16.30 hod.

Školení je zaměřeno na znalosti a dovednosti nezbytné ke správnému posuzování potravin lidskými smysly. Získáte přehled v současných právních předpisech a legislativních požadavcích. Praktická část kurzu je vyhrazena pro praktické hodnocení potravin a vzorků.

Více informací

HACCP a Správná výrobní a hygienická praxe

Termín: 11. 12. 2018, 09.00 - 15.30 hod.

Soubor požadavků na podmínky výroby, pracovní postupy a na pracovníky provozovny. Jde o technologické postupy, specifikace surovin, technickou dokumentaci a školení pracovníků. Dále se dozvíte o systému preventivních opatření sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Více informací

Značení potravin, včetně e-shopů - aktuální legislativa (informace o akrylamidech)

Termín: 7. 12. 2018, 09.00 - 16.30 hod.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě týkajících se také e-shopů.

Více informací

Doplňky stravy - účinky a značení, včetně e-shopů

Termín: 6. 12. 2018, 09.00 - 16.30 hod.

Během školení získáte informace o uvádění doplňků stravy na český trh a přehled o aktuálním stavu zdravotních tvrzení a jejich efektivní uvádění na etiketách doplňků stravy. Seznámíme Vás s novinkami v legislativě, kategorizací doplňků stravy a jejich testováním. Ukážeme Vám, jak správně značit doplňky stravy - povinné údaje dle stávající a nové platné legislativy. Zabývat se budeme také problematikou fortifikovaných potravin a potravin pro zvláštní výživu.

Více informací

Správná výrobní a hygienická praxe ve stravování

Termín: 7. 8. 2018, 09.00 - 15.30 hod.

Školení je zaměřené na praktické použití principů SVHP a zásad HACCP přímo v provozech kuchyní, restaurací, jídelen, konferenčních center a podobně. Absolvent kurzu bude schopný nejen samostatně provádět dohled na pracovišti, ale také zavádět nový provoz.

Více informací

Interní auditor systému

Termín: 25. 5. 2018, 09.00 - 16.30 hod.

Provozovatelé potravinářského podniku mají za povinnost ze zákona ověřovat své systémy pomocí interních auditů. Interní audit je činnost, která je specifická, a při které se využívají principy ČSN EN ISO 19011. Školení seznámí auditory s formou auditování, psychologií komunikace při auditu i obsahem všech činností, které by při auditu měly být provedeny. Školení provedou naši lead auditoři, a tak frekventanti mohou dostat osvědčení o absolvování kurzu, které potřebují jako důkaz získání kvalifikace interního auditora.

Více informací

Zákonné požadavky na označování potravin (vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin)

Termín: 6. 3. 2018, 09.00 - 15.30 hod.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě. Hlavním tématem je vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin. Přineste si vlastní produkt, provedeme na něm vzorové značení.

Více informací