Školení

 DOTAČNÍ ŠKOLENÍ

Nabízíme vám možnost dotačního školení pro vaše zaměstnance zcela zdarma.

S námi se nemusíte bát papírování, dotační školení za vás vyřídíme.Poskytneme vám možnost rozvíjet své podnikání. Vaši zaměstnanci budou díky školení produktivnější a samostatnější a zároveň vám školení poskytne možnost si udržet talentované lidi, kteří se chtějí dále rozvíjet.

Kontaktní osoba: Ing. Eliška Klenková+420 607 006 389 |  eliska.klenkova@uniconsulting.cz

 

Níže zmíněná témata jsme pro Vás připravili:

 

 

Správná výrobní a hygienická praxe (SVHP) + HACCP

 1. Legislativa – zákonné požadavky
 2. Obecné principy správné výrobní a hygienické praxe
 3. Zásady čištění a dezinfekce
 4. Odpady
 5. Deratizace a dezinsekce
 6. Zásady osobní a provozní hygieny
 7. HACCP
 8. Požadavky na zdravotní stav osob
 9. Zdravotní nebezpečí z potravin a jejich rizika

Délka školení: 7 hodin.

 Počet účastníků: min.5 až max. 20 osob

 Nebo zkrácená délka školení: 4,5 hodiny

 Počet účastníků: min. 20 osob

 

 Interní audity (IA)

 1. Inovace a nové přístupy
 2. Používané normy pro auditování
 3. Typy auditů
 4. Terminologie
 5. Zásady auditování
 6. Řízení programu auditů
 7. Charakteristika auditů
 8. Správné a špatné auditní postupy
 9. Příklady obvyklých neshod
 10. Jaké oblasti prověřujeme
 11. Dokumentace-formuláře
 12. Řešení konfliktů při auditu
 13. Lidský faktor při prověrce
 14. Příklady auditech otázek a checklist
 15. Opakování

Délka školení: 8,5 hodiny

Min počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

BRCGS

BRC Global Standards, vydání 9

Náplň školení:

 1. Systém managementu bezpečnosti potravin
 2. Základní požadavky normy pro bezpečnost potravin (BRC Food, ver.9)

(např.: Závazek vrcholového vedení; kultura bezpečnosti potravin; HACCP; kvality management; normy pracoviště; řízení produktů; řízení procesů; lidské zdroje; zóny výroby; požadavky na outsourcing a obchodované výrobky; obrana závodu a autenticita produktu)

 1. Příprava na audit, řízení auditu a kroky po auditu
 2. Řízení a správa normy, novinky a praktické rady

Délka školení: 8,5 hodin

Min počet účastníků: min. 5 a max. 20 osob

 

IFS Food (International Featured Standard)

Norma IFS Food verze 8, 2023

Norma pro posuzování shody výrobků a procesů ve vztahu k bezpečnosti a kvalitě potravin

Náplň školení:

Hlavní změny IFS ver.8

Základní požadavky normy pro bezpečnost potravin

(např.: Řízení a závazek vrcholového vedení; politika a cíle společnosti; kultura bezpečnosti potravin a plán rozvoje a neustálého zlepšení; HACCP; kvality management; normy pracoviště; řízení produktů; řízení procesů; lidské zdroje; měření, analýzy, zlepšování; požadavky na outsourcing a obchodované výrobky; obrana závodu a autenticita produktu)

Příprava na audit, řízení auditu a kroky po auditu

Řízení a správa normy

Novinky, nové pojmy a praktické rady

Délka školení: 8,5 hodin

Školení pro min. 5 až max. 20 osob

 

Podpora místní trhů formou znalostí produktů – zbožíznalství.

Zaměřeno na charakteristiku základních produktů jako je mléko a mléčné výrobky, vejce, ovoce a zelenina, mlýnské výrobky a luštěniny, maso a masné výrobky, tuky a oleje, víno atd.

Značky kvality

Úvod do zdravé výživy

Uvádění výrobků na trh, legislativa, označování výrobku

Délka školení 8,5 hodiny

Školení pro min. 5 až max. 20 osob

 

Inovace v oblasti normy FSSC 22000

Požadavky normy FSSC 22000 verze 5.1

Klíčové změny v ISO 22000:2018

ISO/TS 22002–1 Programy nezbytných předpokladů – výroba potravin

Interní audit dle požadavků normy FSSC 22000

Ukázky neshod při certifikačních auditech

 Délka školení 8,5 hodiny

Školení pro min. 5 až max. 20 osob

 

Bezpečnost potravin

Projekt klade důraz na předání nezbytně nutných informací:

 • v oblasti hygieny a dodržení zdravotní nezávadnosti při výrobě potravin.
 • seznámení s legislativními požadavky v potravinářské výrobě.
 • efektivně zacházet a využít moderní technologie pro zpracování produktů
 • organizace práce a pohyb v moderním provozu v 21. století.
 • seznámení se zacházením a využití odpadů v rámci nových technologií v potravinářské výrobě.
 •  jak nakládat s nebezpečnými chemickými látkami či odpadem.

Délka školení 8,5 hodiny

Školení pro min. 5 max. 20 osob.

 

Senzorické hodnocení potravin – Podpora místních trhů formou znalosti produktů

Školení je zaměřeno na znalosti a dovednosti nezbytné ke správnému posuzování potravin lidskými smysly.

 Projekt klade důraz na předání nezbytně nutných informací:

 1. Zaměřeno na charakteristiku základních produktů jako je mléko a mléčné výrobky, vejce, ovoce a zelenina, mlýnské výrobky a luštěniny, maso a mastné výrobky, tuky a oleje, víno atd…
 2. Senzorické hodnocení potravin

 Délka školení 7,5 hodiny

Školení pro min. 5 až max. 10 osob.

Místo konání výhradně v prostorách:

 • UniConsulting s.r.o., Čankovská 2621, Praha 9 Újezd nad Lesy

 

Připravujeme:

Inovace v oblasti HALAL a KOSHER potravin.

 HALAL

Souhrnná norma o zákazech a požadavcích islámu týkajících se potravin. V současné době International Halal Integrity Alliance zpracovává jednotnou normu IHI-Halal-Standard.

Norma „halal" v souvislosti s potravinami zahrnuje hygienickou a toxikologickou čistotu, nepřítomnost veškerých rizikových příměsí a nečistot.

KOSHER

Certifikát KOSHER potvrzuje, že vyráběné produkty byly uznány a schváleny přísnými židovskými měřítky jako kosher v průběhu celého výrobního cyklu zpracování a balení.

Spotřebitelé vyhledávají certifikované kosher výrobky pro jejich garantovanou kvalitu, integritu a čistotu, kterou najdete ve všech výrobcích označených symbolem kosher.

Délka školení: 6 hodiny

Školení pro min. 5 max. 20 osob.

 

V případě zájmu vystavujeme certifikáty pro absolventy školení za 50,-Kč/ osoba.

Kontaktní osoba v případě zájmu o školení:

Ing. Eliška Klenková| +420 607 006 389 |  eliska.klenkova@uniconsulting.cz