Školení

Senzorické hodnocení potravin I. a II.

Termín: 27. 03. 2018, 09.00 - 16.30 hod.

Školení je zaměřeno na znalosti a dovednosti nezbytné ke správnému posuzování potravin lidskými smysly. Získáte přehled v současných právních předpisech a legislativních požadavcích. Praktická část kurzu je vyhrazena pro praktické hodnocení potravin a vzorků.

 

 

Více informací

Zákonné požadavky na označování potravin (vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin)

Termín: 06. 03. 2018, 09.00 - 15.30 hod.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami a novinkami v potravinářské legislativě. Hlavním tématem je vliv Novely zákona o potravinách a Nařízení 1169/2011 na značení potravin. Přineste si vlastní produkt, provedeme na něm vzorové značení.

Více informací

Označování potravin dle slovenské legislativy

Termín: připravuje se

Ve spolupráci s našimi kolegy ze slovenské pobočky Vás seznámíme s legislativními požadavky na značení výrobků na Slovensku. Přineste si svůj výrobek, provedeme na něm vzorové značení. Po absolvování obdržíte tištěné materiály a osvědčení o absolvování

Více informací

Značení potravin v praxi

Termín: připravuje se

Kurz je primárně určen pro účastníky, kteří již absolvovali školení zákonné požadavky na označování potravin, či loňské semináře značení potravin pro výrobce a dovozce.
Cílem tohoto kurzu je seznámení s případovými studiemi, vzorovými etiketami s ohledem na výklad a doporučení ze stran dozorových orgánů.

Více informací

Interní auditor systému

Termín: připravuje se

Provozovatelé potravinářského podniku mají za povinnost ze zákona ověřovat své systémy pomocí interních auditů. Interní audit je činnost, která je specifická a při které se využívají principy ČSN EN ISO 19011. Školení seznámí auditory s formou auditování, psychologií komunikace při auditu i obsahem všech činností, které by při auditu měli být provedeny. Školení provedou naši lead auditoři a tak frekventanti mohou dostat osvědčení o absolvování kurzu, které potřebují jako důkaz získání kvalifikace interního auditora.

 

Více informací

Správná výrobní a hygienická praxe ve stravovacích provozech

Termín: připravuje se

Školení je zaměřené na praktické použití principů SVHP a zásad HACCP přímo v provozech kuchyní, restaurací, jídelen, konferenčních center a podobně. Absolvent kurzu bude schopný nejen samostatně provádět dohled na pracovišti ale také zavádět nový provoz. 

Více informací