Aktuální dotace - WEBINÁŘ ZDARMA

Aktuální dotace - WEBINÁŘ ZDARMA

Využite našeho WEBINÁŘE o aktuálních dotačních programech a uspořte své náklady!

Komu je kurz určen:
Co se na kurzu naučíte: Aktuální nabídka dotačních programů:
- Uspořte elektrickou energie - FVE
- Zavádíte novinky do výroby?
- Recyklujte vodu v podnicích
- Automatizace uspoří náklady
Odborný garant: Ing. Veronika Šenoldová
Termín: 28. 6. 2022, 10.30 - 11.00 hod.
Cena bez DPH: 1 Kč
Rozsah: 30 minut
Místo: Online