Legislativní rámec pro uvádění hraček na trh – technické požadavky, etikety, bezpečnost a prohlášení o shodě

Legislativní rámec pro uvádění hraček na trh – technické požadavky, etikety, bezpečnost a prohlášení o shodě

Komu je kurz určen: Pro ty, kdo uvádějí na trh hračky
Co se na kurzu naučíte: NV č.86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky
- Co je hračka
- Hospodářské subjekty
- Posuzování shody
- Prohlášení o shodě
ČSN EN 71 – Bezpečnost hraček
- Mechanicko fyzikální vlastnosti
- Hořlavost
- Chemické vlastnosti
- informace a povinné údaje na etiketách (děti do 3 let, děti 3+),
- povinnosti výrobce a distributora při dovozu jak v rámci EU tak ze třetích zemí.
Popř. praktické ukázky a fotografie
Odborný garant:
Termín: 2. 4. 2019, 09.00 - 14.00 hod.
Cena bez DPH: 3 900 Kč
Rozsah: 5 hodiny
Místo: UniConsulting, Čankovská 2621, Praha 9