Poradenství v oblasti průmyslu a obchodu

Využijte našeho know-how v oblasti legislativy a uveďte bez komplikací svůj výrobek na trh, a to včetně správnosti etiket. Zaměřujeme se jak na oblast potravin, tak nepotravin,  zejména na značení kosmetiky, značení detergentů, značení hraček, materiálů pro styk s potravinami, značení spotřebního materiálu.

Poradíme Vám i při volbě vhodného systému kvality pro Váš provoz. Vyřešíme problémy a povinnosti spojené s používáním nebezpečných chemických látek a přípravků v provoze, uvedeme do souladu povinnosti vyplývající z právních předpisů odpadového hospodářství a environmentu.

Potřebujete pomoci se zavedením normy ISO 22716, s přípravou auditu nebo potřebujete vypracovat bezpečnostní listy produktů? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti odpadového hospodářství? Podívejte se podrobněji na naše služby v oblasti průmyslu a obchodu nebo nás kontaktujte.

Uvádění výrobků na trh

V souladu s platnou legislativou Vám nabízíme:

  • Vypracování značení na základě českých, německých nebo anglických podkladů dle současných předpisů ES a ČR

  • Kontrolu stávajícího značení výrobků a jeho následnou opravu dle aktuálních předpisů ES a ČR

  • Zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku

  • Notifikace kosmetického prostředku v CPNP, notifikace KP, distributorské notifikace

  • Mikrobiologická stabilita kosmetického přípravku - zátěžový test

  • Sledování legislativního vývoje

  • Poradenský servis (telefonické nebo elektronické řešení aktuálních dotazů)

  • Vystavení certifikátu na daný výrobek o tom, že je dané značení v souladu s aktuálními předpisy ES a ČR

  • Vypracování značení i pro ostatní země, např. Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo a dále dle Vašich požadavků

  • Převzetí záruky za značení do výše Kč 5 mil. na konkrétní případ a případnou komunikaci s daným národním dozorovým a kontrolním orgánem