Značení potravin a krmiv

Obalový design

Atraktivní a legislativně správný obal prodává

Přenechejte vypracování grafického návrhu obalu a studium legislativy značení výrobků plně na nás. Garantujeme nejen správnost navržených textů etiket dle norem EU, ale i moderní, graficky nápaditý a marketingově účinný obal výrobků. Podívejte se podrobně na naše služby v této oblasti nebo nás kontaktujte.

  • Grafické zpracování dodaných podkladů
  • Zpracování dodaných textů a obrazových podkladů
  • Vytvoření grafického layoutu, grafických prvků, individuálních grafických návrhů
  • Příprava tiskových dat
  • Legislativní kontrola obalu potravin, nepotravin, potravinových doplňků a krmiv
  • Posouzení grafických prvků z hlediska legislativy
  • Vypracování strategie podpůrných materiálů (letáky, plakátky atd.)