Značení potravin a krmiv

Přenechejte studium legislativy při provozu e-shopu s potravinami plně na nás. Garantujeme správnost informací o prodávaných potravinách včetně výživových a zdravotních tvrzení. Poskytneme Vám informace o základních povinnostech prodejců při provozu e-shopu s potravinami a internetové reklamě. Pomůžeme Vám s vyřízením oznámení o zahájení/ukončení či změně výkonu předmětu činnosti.

V souladu s aktuálními změnami legislativy Vám nabízíme:

  • Vypracování značení prodávaných potravin na základě českých, německých nebo anglických podkladů dle současných předpisů EU a ČR
  • Kontrolu stávajícího značení výrobků a jeho následnou opravu dle aktuálních předpisů EU a ČR
  • Kontrolu internetové reklamy
  • Kontrolu výživových a zdravotních tvrzení a jejich následnou opravu
  • Sledování legislativního vývoje
  • Poradenský servis (telefonické nebo elektronické řešení aktuálních dotazů)
  • Vystavení certifikátu na dané webové stránky
  • Převzetí záruky za značení do výše Kč 5 mil. na konkrétní případ a případnou komunikaci s dozorovým a kontrolním orgánem ČR
  • Semináře "Značení potravin"