Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na základě odborných oprávnění, kvalifikací a zkušeností jsme připraveni provádět a zajišťovat všechny činnosti související s povinnostmi vycházejícími z požadavků platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce. Jedná se hlavně o vypracování a vedení dokumentace BOZP, kompletní revize stávající agendy BOZP včetně provedení nutných (v rámci požadavků legislativy) změn, provádění školení BOZP, atd.

 Podívejte se podrobněji na naše služby v oblasti BOZP nebo nás kontaktujte.

BOZP

  • Vytvoříme tématický a časový plán školení BOZP 
  • Zajistíme školení BOZP vedoucích i ostatních zaměstnanců (včetně osvědčení)
  • Zajistíme školení BOZP zaměstnanců externích firem působících na pracovišti klienta
  • Školení provedeme ve své školicí místnosti nebo přímo u klienta
 
V případě zájmu nás kontaktujte na uniconsulting@uniconsulting.cz, nebo nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře.