Infomace k dotacím

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

 

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Informace k dotacím

Národní plán obnovy (NPO)

 

Je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky finančním prostředkům z Evropské unie. Plán je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty, přičemž průřezovými prioritami jsou zelená a digitální transformace.

                            Plánované vyhlášení výzev v rámci NPO ve 2Q 2022:

Cirkulární řešení v podnicích - Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu. Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.  Čerpat můžete na pořízení technologie, stavební práce, technický dozor, dodávky a služby.

Žádat mohou: Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Úspora vody v podnicích - Výzva se zaměří na recyklaci a úspory vody ve výrobních i nevýrobních podnicích. Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.

Žádat mohou: Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Alternativní doprava - Dotace je určena na pořízení elektromobilu – na vodík či čistě elektrický.  Předpokládaná výše dotace 40% – 60% z rozdílu ceny mezi elektromobilem a vozidlem se spalovacím motorem.elektromobilita.

Žádat mohou: Malé, střední i velké podniky na celém území České republiky.

Digitální transformace podniků -Tento program je určen na podporu digitalizace a robotizace v podniku pořízením dlouhodobého hmotného majetku. (ICT/IT a logistické systémy, software, neinvestiční výdaje jako jsou služby expertů a studie dalších.

Žádat mohou: Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.