Infomace k dotacím

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

 

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Informace k dotacím

 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK

Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem, rozvoj klíčových dovedností či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice.

V dubnu očekáváme schválení OP TAK ze strany Evropské komise. 

Předpokládané datumy výzev a výše podpory:

Inovační vouchery - PATENT  - DUBEN – až 85% na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí

Proof of Concept  - DUBEN – až 70% na aktivity na uplatnění výzkumu a vývoje při uvádění nového produktu/služby na trh nebo směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze.  Zjistěte pomocí studie proveditelnosti, zda má váš nápad/plán šanci na úspěch

Aplikace - KVĚTEN – až 70% dotace na náklady na smluvní výzkum a konzultační služby, mzdy a pojistné, materiál, odpisy, ostatní režie spojené se získáváním nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb

Úspory energie - KVĚTEN  - až 50% dotace na, modernizace a rekonstrukce rozvodů, systémů měření regulace (HW, SW), modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, modernizace soustav osvětlení budov, výměnu oken, zateplení, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

Inovace - červen – až 45% dotace na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), zavedení nových metod organizace firemních procesů (organizační inovace), zvýšení prodeje výrobků a služeb (marketingová inovace) ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem

Country for the future – bude brzy spuštěn – získejte 50 % způsobilých výdajů na zavedení inovací do firem (osobní náklady, provozní náklady, smluvní výzkum, patenty, stroje a vybavení). Program je zaměřen na podporu inovace produktu či inovaci (výrobního) procesu ve firmách.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Marcela Ševčuková | marcela.sevcukova@uniconsulting.cz | +420 607 537 298

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.