Chcete zmodernizovat svůj potravinářský provoz? Využijte jedinečnou možnost spolufinancování těchto výdajů z Evropské unie a podejte si s naší pomocí žádost o dotaci.

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti zemědělství a potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Národní dotace pro potravináře včetně vinařů

Typ žadatele

výrobce potravin, jehož  podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % nebo registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny, jehož podíl tržby za prodej krmiv ku tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb je vyšší než 50 % a který zaměstnává více než 250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a méně než 750 osob a jehož roční obrat je nižší než 200 mil. EUR.

Odevzdání žádosti

Rok 2012 – bude upřesněno

Celková cena projektu

1 mil. Kč – 60 mil. Kč.  

Výše dotace

do 25 % prokazatelně vynaložených nákladů

Způsobilé výdaje

  1. modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení,

  2. zavádění nových technologií,

  3. zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů,

  4. investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků, resp. krmiv,

  5. zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí,

  6. zavádění technologií souvisejících s dohledatelností  potravinářských výrobků, resp. krmiv.