Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Inovace při zpracování produktů - Intervence 51.77

Na co lze dotaci využít

Intervence je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být minimálně pro odvětví v ČR nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem.

 

Žadatel:           malé , střední i velké podniky
Výše dotace:          až do výše  60% nákladů  
Termín podávání žádostí:          srpen 2024

 

Definice žadatele

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy

-  minimálně jeden subjekt je výrobce potravin, nebo výrobce krmiv,

-  a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí

 

Druh a výše dotace

Výše dotace: 60 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 250 000 Kč včetně do 30 mil Kč včetně.

Výdaje na spolupráci musí tvořit minimálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Kdy je možné požádat o dotaci

22.8.2023 – 12.9.2023, zveřejnění Doporučených projektů 26.9.2023

 

Způsobilé výdaje

1) výdaje na spolupráci (neinvestiční)

Provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv.

Výdaje na spolupráci se týkají zejména přípravných operací (např. navrhování/vývoj produktu, postupu, technologie), zkoušek, mzdových nákladů, spotřebovaného materiálu a dalších položek souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely, konkrétně:

 • spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům,
 • spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu,
 • spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků,
 • spolupráce na vývoji nových systémů zajištění sledovatelnosti výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny,
 • spolupráce na vývoji marketingových a organizačních inovací.

 

2) Nezbytně nutné výdaje (dle doporučení výzkumné instituce) investiční výdaje související s podstatou spolupráce – přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí včetně stavebních investic a nezbytně nutných bouracích prací pro realizaci projektu.

Nezbytně nutná investice je realizována na základě návrhu spolupracujícího subjektu a jedná se např. o investici nezbytnou pro realizaci projektu, která není dostupná na trhu a je dle návrhu spolupracujícího subjektu vyrobena žadateli na míru.

 • Provozní výdaje na vývoj nových technologií zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
 • Provozní výdaje na vývoj nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu
 • Provozní výdaje na vývoj a výzkum nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků
 • Provozní výdaje na vývoj nových systémů zajištění sledovatelnosti výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny
 • Provozní výdaje na vývoj marketingových a organizačních inovací
 • Investice do nové technologie (zařízení) potřebné k výrobě nových výrobků nebo zavedení nového postupu vycházející z inovací projektu, včetně technologií a softwaru souvisejících se sledovatelností výrobků a zvyšováním nebo monitorováním kvality výrobků – investice musí být ve vlastnictví příjemce dotace
 • Nezbytně nutné stavební investice

 

Kritéria přijatelnosti projektu:

 • Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy;
 • Finanční zdraví (u projektů nad 2 mil kč)
 • Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření
 • Účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu
 • Konečným uživatelem dotace, je výrobce potravin nebo krmiv
 • Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty
 • Projekt se musí týkat potravin nebo krmiv, v případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata – ne však pouze pro přímou spotřebu v podniku žadatele
 • Žadatel se v rámci této intervence zabývá zpracováním a/nebo uváděním na trh zemědělských produktů.

 

Další podmínky:

Vybrané podmínky dotace:

-  Projekt se netýká rybolovu akvakultury, a zpracování jejich produktů;

-  Dotaci nelze poskytnout na: nákup nemovitosti, nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu, administrativní a správní budovy, intervenční sklady

-  Spolupracující subjekt musí být vybrán již k datu podání žádosti o dotaci

-  Řízení stavebního úřadu může být s datem po podání Žádosti o dotaci (žadatel jej předkládá až k Žádosti o platbu

-  Není určeno na nákup nemovitosti, administrativní nebo správní budovu

 

Pro dosažení dostatečného počtu bodů je vhodné mít

 1. Certifikát HACCP nebo IFS/BRC, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14000 (u výrobců krmiv – Systém řízení bezpečnosti krmiv)

Certifikáty pro Vás umíme zajistit

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: 

Kontakt: Mgr. Nikola Walterová | nikola.walterova@uniconsulting.cz | +420 602 780 696

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.