Dotace

Nemarněte čas studiem pravidel a obraťte se na naše odborné poradce. Vzhledem k našemu letitému působení v oblasti dotací a zejména dotací v oblasti potravinářství jsme pro Vás tím pravým partnerem.

Pokud si nevíte rady s administrací a realizací výdajů na přiznanou dotaci, přeneste povinnosti na nás a můžete svůj čas věnovat svému podnikání. Zařídíme kompletní dotační servis včetně následné administrace projektu. Úvodní konzultace ZDARMA.

Pokud máte zájem nebo nějaký dotaz, prosím, ozvěte se na:

tel.: +420 607 537 298 nebo

email: dotace@uniconsulting.cz

 

Dotační programy pro potravináře

Fotovoltaické elektrárny

 

Cílem výzvy:

Je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 50 kWp (vyjma projektů realizovaných na katastrálním území Prahy, kde je možné realizovat FVE nad 10 kWp) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

 

 Žadatel:       stávající nebo budoucí držitel licence pro podnikání v energetice
 Výše dotace:      až 50% nákladů 
 Termín podávání žádostí:      od 1.3.2024 do 31.10.2024

 

Podporovány jsou:

a) Instalace nových FVE:
     Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
     Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE.
b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

 

Způsobilé výdaje:

 • Lze čerpat na stavební práce
 • Dodávky a služby
 • Odborný technický dozor
 • Odborný autorský dozor
 • BOZP

 

Kriteria projektu:

 • Předem uzavřená smlouva o připojení, případně smlouva o smlouvě budoucí o připojení.
 • FVE nemůže být na plochách zemědělského půdního fondu.
 • FVE do 1MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány.
 • Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 3 let od okamžiku schválení projektu.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích.

Žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Bc.Markéta Vopavová, MBA  | marketa.vopavova@uniconsulting.cz | +420 720 952 738

Pro odběr aktuálních informací nám zde zanechte Váš kontakt.

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace. 

Zajišťujeme dotace a dotační poradenství a disponujeme vysokou mírou úspěšnosti v dotačních projektech.