Realizované dotační projekty EU

13. KOLO projektů

 

 Správná výrobní a hygienická praxe

Podpora na realizaci vzdělávacích projektů v oblasti zemědělství a lesnictví.

 Správná výrobní a hygienická praxe, HACCP  13. kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 Inovace v systémech řízení bezpečnosti potravin -BRC 13. kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 Mezinárodní standard bezpečnosti potravin a jeho inovace-IFS 13. kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.