Realizované dotační projekty EU

 

16 KOLO projektů

 

Interní auditor 16. kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Bezpečnost potravin 16. kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Správná výrobní a hygienická praxe, HACCP

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Podpora místních trhů formou znalostí produktu 16. kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Mezinárodní systémy kvality potravin 16. kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Zbožíznalství v potravinářském oboru 16 kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Legislativa ke značení potravin 16 kolo

Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Správná výrobní a hygienická praxe 16. kolo _ informační akce 4,5hod

Podpora na realizaci vzdělávacích projektů v oblasti zemědělství a lesnictví.