Realizované dotační projekty EU

Je realizován projektč. 0380000110 s názvem "Zpracování nového webu a další marketingové služby pro firmu UniConsulting“ v rámci Výzvy č. 0386 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru