Normy

Systém byl vytvořen německou organizací Food Plus GmbH jako stále více globálně uznávané schéma pro zajištění kvality produktů zemědělské prvovýroby.  K vytvoření tohoto standardu vedly problémy jako např. dioxiny ve vejcích, BSE v hovězím mase a jiné případy.

GLOBÁLNÍ MEZERA

Popisuje minimální požadavky na správnou zemědělskou praxi a je určen chovatelům a pěstitelům čerstvé zeleniny a ovoce (GAP, Good Agricultural Practice), respektive všech zemědělských produktů pěstovaných za účelem konzumace lidmi. Jedním ze základních cílů je "standardizovat" zemědělství, které bude ctít principy trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti v rámci potravinového řetězce, zahrnující mj. minimalizaci agrochemických vstupů (ochranu přírody), welfare hospodářských zvířat, důraz kladený na sledovatelnost, otevřenou komunikaci a aplikaci nejlepších praktik.

V rámci standardu se vytvářejí specifické sektorové požadavky, aby se zaručilo podrobnější zhodnocení, a tudíž i vyšší úroveň zajištění bezpečnosti zemědělských komodit. Již nyní jsou například k dispozici koncepce pro živočišnou výrobu nebo čerstvé produkty (ovoce a zelenina). Zavedení tohoto standardu může být provedeno v kombinaci se stávajícím systémem (HACCP, GMP, ISO 9001, ISO 14001 a další).

Širší aplikace této normy v České republice je otázkou blízké budoucnosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Robin Čapek | +420 606 615 569 | robin.capek@uniconsulting.cz

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace.