Normy

Správná výrobní a hygienická praxe

GMP - Správná výrobní praxe

GHP - Správná hygienická praxe

Soubor požadavků na podmínky výroby, pracovní postupy a na pracovníky provozovny. Jde o technologické postupy, specifikace surovin, technickou dokumentaci a školení pracovníků. Principy GMP/GHP jsou v zemích EU formulovány především profesními skupinami, jde o tzv. hygienické kódy. Většinou mají charakter praktických příruček, které slouží jednotlivým výrobcům k dopracování potřebných dokumentů na konkrétní podmínky výroby a ke vzdělávání pracovníků. Příručky správné výrobní/hygienické praxe mohou být zpracovány formou řádu (např. formou provozního, sanitačního) s popisem uplatňovaných postupů.

Principy správné výrobní a hygienické praxe jsou zároveň základem a nejjednodušším odrazovým můstkem pro zavedení systému HACCP.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Robin Čapek | +420 606 615 569 | robin.capek@uniconsulting.cz

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace.