Normy

GMP+

GMP+ je pokračováním zásad správných praxí – GMP, je to ochranná známka pro holandský standard kvality a bezpečnosti krmiv.

Vlastníkem systému je Ústřední kolegium expertů pro sektor krmiv (CCvDD). Toto kolegium je složeno z reprezentatntů celé vertikály krmiv a klientů pro krmiva. Produkt Board Animal Feed je podporován CCvDD. Od roku 1993 se vyvíjí systém GMP+ , včetně certifikačního schématu, tj. provedení nezávislé certifikace provozu.

GTP

Správná obchodní praxe

První evropský kodex správné obchodní praxe (Good Trading Practice - GTP) vytvořilo v Evropě sdružení Coceral (evropské společenství reprezentující obchod s obilím, semeny, krmivy, oleji a dodávky zemědělských produktů).

Hlavním cílem je podpořit koncept transparentního a bezpečného schématu všech úrovní v rámci vertikály krmivářsko- potravinového řetězce. Sdružení Coceral si je plně vědomo váhy odpovědnosti obchodu v takovém řetězci a poukazuje na povinnost dodávat zboží bezpečně a ke spokojenosti zákazníků. Kodex GTP vznikl s cílem zaručit, že obchodování se zbožím (komoditami) je v souladu s těmi nejlepšími dostupnými standardy a s evropskou legislativou, a tím si získat důvěru zákazníků. Hlavním principem kodexu GTP je jeho dobrovolné přijetí. Požadavky kodexu korespondují zejména s kritérii HACCP a jejich dodržování verifikuje třetí nezávislá strana - certifikační společnost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Robin Čapek | +420 606 615 569 | robin.capek@uniconsulting.cz

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace.