Normy

Systém řízení bezpečnosti potravin

Norma zohledňuje strukturu normy ISO 9001 - především v oblasti nároků na odpovědnost managementu spočívající zejména ve formulování politiky bezpečnosti, v jasném vymezení odpovědností a pravomocí a konečně i v přezkoumávání nastaveného systému.

Systém spojuje principy HACCP s programy předběžných opatření (jako např. v BRC a IFS) použitím analýzy rizik za účelem zajištění jejich řízení.

Plán HACCP se používá k řízení kritických kontrolních bodů stanovených za účelem eliminace, prevence nebo redukce rizik specifických pro bezpečnou výrobu potravin podle výsledků analýzy rizik. Organizace má tak možnost rozhodnout se, zda nebezpečí, která identifikovala, bude řídit jako kritický kontrolní bod, nebo bude aktivovat program předběžných opatření, tj. s využitím zásad správné praxe (výrobní, laboratorní, zemědělské apod.)

Ambicí normy ISO 22000 je najít uplatnění ve všech organizacích zapojených do potravinového řetězce, tzn. od zemědělské prvovýroby až po maloobchodní prodej nebo veřejné stravování. Tuto normu mohou aplikovat nejen organizace zemědělské prvovýroby (pěstitelé, výrobci krmiv), ale i obchodníci, dopravní společnosti, distributoři a další firmy přímo či nepřímo zapojené do počátku potravinového řetězce (například úklidové společnosti, dodavatelé služeb DDD, výrobci obalů apod.)

Neuznání této normy Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI) 2000 (Global Food Safety Initiative) bylo prolomeno přidáním požadovaných povinností ve formě dodatku pod názvem PAS 220: 2008. Nově vzniklá verze FSSC 22000 již odpovídá požadavkům všech odběratelů, včetně maloobchodních řetězců.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Robin Čapek | +420 606 615 569 | robin.capek@uniconsulting.cz

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace.