Normy

Systém řízení jakosti

Norma specifikuje požadavky na systémy řízení kvality (QMS) ve společnostech, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům. Normou jsou ve firmě přesně definovány mechanismy činností a odpovědností vedoucí k udržení a zvyšování kvality produkce ve všech oblastech činnosti firmy.
Požadavky normy mají všeobecný charakter a jsou použitelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich druh, velikost a poskytované produkty či služby

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Ing. Robin Čapek | +420 606 615 569 | robin.capek@uniconsulting.cz

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v potravinářství, stravování, zemědělství a dotacích a v České republice působíme od roku 1998 v oblastech poradenství a přípravy certifikace.