Profil

Garance kvality

Ručíme za správnost naší práce a bezproblémovost odevzdaných projektů. Projekty v oblasti systémů lze bez dalších úprav přímo certifikovat. V oblasti označování výrobků garantujeme jejich akceptaci státním kontrolním dozorem a odběrateli. Firma má certifikován systém ISO 9001.

Finanční garance

Pokud vznikne činností naší firmy jakákoli škoda, smluvně se zavazujeme ji uhradit - záruku garantuje Česká pojišťovna.

Časová garance

U projektů poskytujeme roční záruku nebo záruku do prvního auditu dozorových a certifikačních orgánů. U značení je doba naší záruky závislá od doby platnosti legislativy upravující daný produkt v období, kdy bylo značení provedeno.

Garance odbornosti

Naši zaměstnanci jsou pravidelně odborně vzděláváni a svým působením v různých typech potravinářských, stravovacích, zemědělských a ostatních průmyslových a obchodních provozů garantují široký rozhled a nadhled při řešení této problematiky a sledování trendů v oblasti.