Profil

Kodex při výběru poradenské firmy

Předpokladem úspěšné spolupráce je správná a co nejpřesnější definice problému a  očekávání. 

Na počátku si stanovte cíle a priority, jejichž naplnění od poradenské firmy očekáváte. Uvědomte si postup, jakým chcete cíle dosáhnout – zdali se budete spolupodílet na jeho řešení anebo přenecháte řešení poradenské firmě. Uvědomte si také, jaké finanční zdroje bude která varianta obnášet.

  1. Využijte referencí přátel a obchodních partnerů při výběru poradenské firmy.

  2. Vyhněte se náhodným výběrům adres nebo necíleným reklamním nabídkám.

  3. Poradenská firma má vystupovat ve prospěch klienta, hájit jeho zájmy, ale zároveň se řídit limity platné legislativy a nedoporučovat nezákonné postupy.

  4. Poradenská firma vždy ctí zásadu mlčenlivosti a chrání veškeré údaje a podklady poskytnuté klientem. Klient musí mít k poradenské firmě důvěru.

  5. Poradenská firma spolupracuje a podílí se na řešení zadaného úkolu aktivně.

  6. Poradenská firma včas pozná rizikové faktory, stanoví jejich meze a spolu s klientem najde vhodná opatření.

  7. Poradenská firma sbírá a zpracovává informace z různých zdrojů a selektivně je využívá při rozhodování ve prospěch klienta.

  8. Poradenská firma se seznámí s praxí klienta a na základě toho a všech dalších informací navrhne pro klienta nejlepší řešení. Poradenská firma zpracovává dohodnutý výstup své služby pro účely následné pozdější kontroly nejen ze strany státních orgánů.

  9. Poradenská firma garantuje kvalitu svých služeb a dbá na pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců. Na vyžádání je Vám schopna odbornost prokázat.

  10. Poradenská firma dodržuje pravidla a zásady slušného chování.