Profil

Ing. Tomáš Čapek, CSc.
Majitel a jednatel společnosti
Odborný poradce pro potravinářství a zemědělství

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a poté působil jako odborný asistent a vedoucí skupiny předmětů týkajících se technologie zpracování zemědělských produktů. Po absolutoriu doktorandského studia sbíral zkušenosti v zahraničí i během odborných stáží v tuzemsku. Společnost založil v roce 1998 a aktuálně zastává pozici jednatele a ředitele společnosti. Pod jeho vedením vyrostla společnost z pozice individuálního poradce v úspěšného poskytovatele komplexních služeb v oblasti bezpečnosti potravin, kvality produkce, zemědělství, obchodu.

Akreditační certifikát pro poradce MZe
Certifikát "Auditor systému kritických bodů"
Osvědčení "Požadavky standardů BRC Food 6, IFS Food 6"
Osvědčení "Posilování pedagogických kompetencí lektorů"

 

Ing. Robin Čapek

Provozní ředitel

Certifikát "Manažer bezpečnosti potravin"

 

Ing. Marek Vydra

Vedoucí oddělení potravin

  

Ing. Marcela Bačáková
Odborný poradce pro potravinářství/systémy kvality

Certifikát "Auditor bezpečnosti potravin"
Osvědčení "Interní auditor systémů managementu jakosti"
Osvědčení "Požadavky standardů BRC Food 6, IFS Food 6"

  

Ing. Tereza Fišerová

Odborný poradce pro potravinářství/krmiva

 

Ing. Michal Vild

Odborný poradce pro potravinářství/systémy kvality

 

Ing. Jan Kobliha
Odborný poradce pro potravinářství/systémy kvality

Certifikát "Manažer bezpečnosti potravin"
Osvědčení "Požadavky standardů BRC Food 6, IFS Food 6"

 

Kateřina Veselá

Odborný poradce pro potravinářství

 

Mgr. Nikola Walterová
Dotační poradce
Odborný poradce pro nepotravinářské zboží/systémy kvality

Certifikát "Manažer kvality QM"

 

Ing. Veronika Šenoldová
Dotační poradce

 

 

Mgr. Kateřina Sejková
Dotační poradce

 

Kateřina Pleschingerová
Office manager