Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, uvádění výživových tvrzení a alergenů, v marketingových textech.

Potřebujete pomoci se zaváděním kritických bodů ve Vašem podniku, s přípravou auditu nebo potřebujete vypracovat příručku HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 

Máte-li zaveden systém řízení kvality a zdravotní nezávadnosti, využijte našich znalostí a nalezněte výhody externího manažera kvality.

Plánujete-li otevřít novou provozovnu, posoudíme projektovou dokumentaci s ohledem na platnou legislativu a navrhneme provozně optimální řešení.

Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Dopravci a sklady

  • Připravíme, zavedeme a udržujeme pro Vás systémy GFSI (Správná výrobní praxe - GMP, Správná hygienická praxe - GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC Storage and Distribution, IFS Logistic a další)

  • Poradíme při volbě vhodného systému pro Váš provoz i typu certifikace uznávanou certifikační organizací. Pomůžeme s výběrem nejvhodnější certifikační společnosti. Smluvně garantujeme, že Vaše firma bude zdárně certifikována.

  • Hygienické a technologické poradenství v oblasti bezpečnosti potravin

  • Projektové studie potravinářských provozů dle legislativních hygienických požadavků

  • Zprostředkujeme mikrobiologické a chemické rozbory potravin a posuzujeme jejich výsledky s ohledem na platnou legislativu

  • Zprostředkujeme posouzení vhodnosti obalových materiálů pro přímý kontakt s potravinami, stanovení bariérových vlastností a hodnocení mechanických vlastností obalových prostředků včetně návrhu systémů balení a rozboru složení ochranné atmosféry

  • Zastupujeme organizace při jednáních se zástupci orgánů ochrany veřejného zdraví, SZPI, SVS a ČOI

  • Poskytujeme telefonní linku pro Vaše dotazy v pracovní dny 9 - 17 hod