Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, uvádění výživových tvrzení a alergenů, v marketingových textech.

Potřebujete pomoci se zaváděním kritických bodů ve Vašem podniku, s přípravou auditu nebo potřebujete vypracovat příručku HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 

Máte-li zaveden systém řízení kvality a zdravotní nezávadnosti, využijte našich znalostí a nalezněte výhody externího manažera kvality.

Plánujete-li otevřít novou provozovnu, posoudíme projektovou dokumentaci s ohledem na platnou legislativu a navrhneme provozně optimální řešení.

Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Dovozci a prodejci

  • Připravíme, zavedeme a udržujeme pro Vás systémy GFSI (Správná výrobní praxe - GMP, Správná hygienická praxe - GHP, HACCP, ISO 9001)

  • Poradíme při volbě vhodného systému pro Váš provoz i typu certifikace uznávanou certifikační organizací. Pomůžeme s výběrem nejvhodnější certifikační společnosti. Smluvně garantujeme, že Vaše firma bude zdárně certifikována.

  • Provedeme interní audity systémů GFSI

  • Externí manažer jakosti (pro menší podniky, kteří nemají vlastní zaměstnance zabývající se řízením systémů jakosti a zdravotní nezávadnosti)

  • Zastupujeme organizace při jednáních se zástupci orgánů ochrany veřejného zdraví, SZPI, SVS a ČOI, příp. při certifikačních auditech výše uvedených systémů

  • Poskytujeme telefonní linku pro Vaše dotazy v pracovní dny 9 - 17 hod