Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, uvádění výživových tvrzení a alergenů, v marketingových textech.

Potřebujete pomoci se zaváděním kritických bodů ve Vašem podniku, s přípravou auditu nebo potřebujete vypracovat příručku HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 

Máte-li zaveden systém řízení kvality a zdravotní nezávadnosti, využijte našich znalostí a nalezněte výhody externího manažera kvality.

Plánujete-li otevřít novou provozovnu, posoudíme projektovou dokumentaci s ohledem na platnou legislativu a navrhneme provozně optimální řešení.

Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Dovozci a prodejci

  • Konzultace platné a připravované EU a ČR legislativy včetně komentáře a návrhu řešení (výstupem této služby mohou být měsíční reporty zasílané zájemci v elektronické formě)

  • Správné značení potravin a uvádění na trh (včetně možnosti tisku etiket)

  • Vypracování případně kontrola správnosti etiket potravin (ČR, SR, PL, H, D, a další) max.do  7 dnů se zárukou za správnost a bezproblémovost značení do výše 5 mil. Kč (pokud vznikne činností naši firmy jakákoli škoda, zavazujeme se smluvně takovou uhradit, tato záruka je garantována Českou pojišťovnou)

  • Hygienické a technologické poradenství v oblasti bezpečnosti potravin

  • Zprostředkujeme mikrobiologické a chemické rozbory potravin a posuzujeme jejich výsledky s ohledem na platnou legislativu

  • Provedeme senzorické posouzení potravin

  • Zastupujeme organizace při jednáních se zástupci orgánů ochrany veřejného zdraví, SZPI, SVS a ČOI

  • Poskytujeme telefonní linku pro Vaše dotazy v pracovní dny 9 - 17 hod