Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, s výběrem potravinářského standardu, zaváděním kritických bodů, vypracováním příručky HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 
Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Výrobci potravin

Bezpečnost obalových materiálů

Klíč k úspěchu v potravinářském průmyslu

Bezpečnost obalových materiálů je dnes klíčovou prioritou pro potravinářský průmysl. Kvalitní a bezpečné obaly, které přicházejí do styku s potravinami, jsou nezbytné nejen pro ochranu spotřebitelů, ale také pro zachování dobré pověsti společnosti. Certifikace podle standardů IFS, BRCGS a FSSC 22000 je krokem, který může významně přispět k dosažení těchto cílů.

Zavedením a certifikací některého z těchto standardů ve verzi pro obalové materiály, schváleným u GFSI se vám otevřou dveře na nové trhy, včetně zahraničních. Zvýšíte svou důvěryhodnost, transparentnost a důvěru spotřebitelů, že obaly nepředstavují riziko pro zdraví a zachovávají vysokou kvalitu potravin, jsou ve shodě s platnou legislativou a požadavky zákazníka včetně dodržení autenticity.

Zvolení vhodného typu systému řízení kvality je často závislé na preferencích vedení společnosti nebo vychází z požadavku zákazníka.

 

IFS (International Featured Standards)

IFS standardy se zaměřují na zlepšení kvality a bezpečnosti potravin v celém dodavatelském řetězci. Specifický standard pro obalové materiály klade důraz na:

 1, Zavedení systému managementu bezpečnosti a kvality produktů

2, Plán HACCP: Analýza nebezpečí a kritické body kontroly vztahující se k obalům.

 3, Hygienické standardy: Kontrola procesů výroby, manipulace a skladování obalů.

5, Specifikace – suroviny, obalového materiálu a finálního výrobků a služeb

6, Schvalování dodavatelů a hodnocení zákazníků

7, Analýza nebezpečí a rizik (plán HACCP)

8, Shoda s legislativními požadavky: Dodržování všech relevantních zákonů a předpisů.

9, Nastavení systému interních auditů a inspekcí provozu

10, Normy pracoviště – interiér a exteriér, uspořádaní závodu, toky procesů, stavební požadavky a    technická infrastruktura.

11, Zajištění sledovatelnosti produktů i procesů ve všech fázích zpracování

12, Řízení odchylek, neshod, náprav a nápravných opatření včetně hledání kořenové příčiny

13, Krizový managment – řízení reklamací a stížností

14, Hygienické požadavky včetně úklidu, čištění a sanitace pracoviště

15, Údržba a opravy pracoviště

16, Odpadové hospodářství a ochrana proti škůdcům

17, Expedice a doprava, metrologie

Atd…

BRCGS (British Retail Consortium Global Standards)

BRCGS standardy jsou zaměřeny na zlepšení kvality, bezpečnosti a legálního souladu potravin a obalových materiálů. Specifický standard pro obalové materiály zahrnuje:

1, Zavedení systému managementu bezpečnosti a kvality produktů

2, Plán HACCP: Analýza nebezpečí a kritické body kontroly vztahující se k obalům.

 3, Hygienické standardy: Kontrola procesů výroby, manipulace a skladování obalů.

5, Specifikace – suroviny, obalového materiálu a finálního výrobků a služeb

6, Schvalování dodavatelů a hodnocení zákazníků

7, Analýza nebezpečí a rizik (plán Hara)

8, Shoda s legislativními požadavky: Dodržování všech relevantních zákonů a předpisů.

9, Nastavení systému interních auditů a inspekcí provozu

10, Normy pracoviště – interiér a exteriér, uspořádaní závodu, toky procesů, stavební požadavky a technická infrastruktura.

11, Zajištění sledovatelnosti produktů i procesů ve všech fázích zpracování

12, Řízení odchylek, neshod, náprav a nápravných opatření včetně hledání kořenové příčiny

13, Krizový managment – řízení reklamací a stížností

14, Hygienické požadavky včetně úklidu, čištění a sanitace pracoviště

15, Plán údržba a opravy pracoviště

16, Odpadové hospodářství a ochrana proti škůdcům

17, Expedice a doprava, metrologie

Atd…

FSSC 22000 (Food Safety System Certification)

FSSC 22000 je globálně uznávaný standard pro systém řízení bezpečnosti potravin, který zahrnuje i obalové materiály. Klíčové oblasti zahrnují:

1, Zavedení systému managementu bezpečnosti a kvality produktů

2, Plán HACCP: Analýza nebezpečí a kritické body kontroly vztahující se k obalům.

 3, Hygienické standardy: Kontrola procesů výroby, manipulace a skladování obalů.

5, Specifikace – suroviny, obalového materiálu a finálního výrobků a služeb

6, Schvalování dodavatelů a hodnocení zákazníků

7, Analýza nebezpečí a rizik (plán HACCP)

8, Shoda s legislativními požadavky: Dodržování všech relevantních zákonů a předpisů.

9, Nastavení systému interních auditů a inspekcí provozu

10, Normy pracoviště – interiér a exteriér, uspořádaní závodu, toky procesů, stavební požadavky a technická infrastruktura.

11, Zajištění sledovatelnosti produktů i procesů ve všech fázích zpracování

12, Řízení odchylek, neshod, náprav a nápravných opatření včetně hledání kořenové příčiny

13, Krizový managment – řízení reklamací a stížností

14, Hygienické požadavky včetně úklidu, čištění a sanitace pracoviště

15, Plán údržba a opravy pracoviště

16, Odpadové hospodářství a ochrana proti škůdcům

17, Expedice a doprava, metrologie

Atd…

Výhody certifikace

Certifikace podle standardů IFS, BRCGS a FSSC 22000 poskytuje:

- Důvěryhodnost: Zvýšení důvěry spotřebitelů ve vaše produkty.

- Konkurenční výhodu: Možnost vstupu na nové trhy včetně zahraničních.

- Legální shodu: Dodržování přísných legislativních požadavků.

- Ochranu spotřebitelů: Zajištění, že obaly nepředstavují riziko pro zdraví a zachovávají kvalitu potravin.

Kontaktujte nás

Máte zájem o zavedení certifikace nebo potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme se vstupním posouzením provozu, zavedením, školením, interními audity a dalšími potřebnými kroky.

Kontakt:

Ing. Michal Vild |odborný poradce a auditor | michal.vild@uniconsulting.cz | +420 724 319 514

UniConsulting, s.r.o. je společnost zabývající se školením a poradenstvím v oblasti potravinářství, stravování, zemědělství a dotací. V České republice působíme od roku 1998 a poskytujeme služby v oblasti poradenství a přípravy certifikace.