Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, s výběrem potravinářského standardu, zaváděním kritických bodů, vypracováním příručky HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 
Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Výrobci potravin

  • Vyhledáme a identifikujeme vhodnou dotační podporu

  • Posoudíme, do jaké míry klient a jeho záměr splňují kritéria a podmínky pro získání dotace, dále pak kvalitu uchazeče a jeho záměru z pohledu očekávaného bodového hodnocení a stanovíme tak pravděpodobnost získání dotace a kritická místa projektu. V případě možnosti doporučíme vhodný postup pro získání dodatečných bodů.

  • Optimalizujeme záměr klienta tak, aby byla splněna všechna kritéria pro získání dotace, bylo dosaženo maximálního bodového hodnocení a současně byla maximalizována pravděpodobnost získání dotace

  • Zpracujeme se součinností klienta žádost dle platných pravidel včetně dodání příloh a poskytneme související poradenství

  • Odborně poradíme při řízení projektu v realizační a provozní fázi projektu, tak aby přiznaná dotace byla klientovi vyplacena a platba udržena na stanovený účel

Aktuální výzvy naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy