Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, s výběrem potravinářského standardu, zaváděním kritických bodů, vypracováním příručky HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 
Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Výrobci potravin

  • Připravíme, zavedeme a udržujeme pro Vás systémy GFSI a ISO (Správná výrobní praxe - GMP, Správná hygienická praxe - GHP, HACCP, Dutch HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, GMP+, FSCC 22000, PAS220, MSC a další)

  • Poradíme při volbě vhodného systému pro Váš provoz i typu certifikace uznávanou certifikační organizací. Pomůžeme s výběrem nejvhodnější certifikační společnosti. Smluvně garantujeme, že Vaše firma bude zdárně certifikována.

  • Provedeme interní audity systémů GFSI a ISO

  • Připravíme provoz před externími audity obchodních řetězců (TESCO, MAKRO audit apod.)

  • Externí vedení specialisty kvality a zdravotní nezávadnosti (poradíme při výběru zaměstnance, budeme nápomocni jeho zapracování, zmonitorujeme jeho kvality a odbornost)

  • Externí manažer jakosti (pro menší podniky, kteří nemají vlastní zaměstnance zabývající se řízením systémů jakosti a zdravotní nezávadnosti)

  • Vypracujeme všechny potřebné dokumenty, sanitační a provozní řád, povinnosti vyplývající z DDD a další

  • Vypracujeme systém sledovatelnosti podle Direktiv EU (s ohledem na pohyb alergenu, GMO atd.)

  • Zastupujeme organizace při jednáních se zástupci orgánů ochrany veřejného zdraví, SZPI, SVS a ČOI, příp. při certifikačních auditech výše uvedených systémů

  • Poskytujeme telefonní linku pro Vaše dotazy v pracovní dny 9 - 17 hod