Poradenství v potravinářství

Spolehněte se na nás při uvádění výrobků na trh, poradíme Vám při kontrole legislativní správnosti etiket potravin, s výběrem potravinářského standardu, zaváděním kritických bodů, vypracováním příručky HACCP? Potřebujete proškolit zaměstnance v oblasti HACCP, hygienického minima, potravinářských standardů BRC, IFS? Zajímáte se o získání dotací v potravinářství? 
Podívejte se podrobněji na naše služby a kontaktujte nás.  

Výrobci potravin

 • Konzultace platné a připravované EU a ČR legislativy včetně komentáře a návrhu řešení (výstupem této služby mohou být měsíční reporty zasílané zájemci v elektronické formě)

 • Správné značení potravin a uvádění na trh (včetně možnosti tisku etiket)

 • Vypracování, případně kontrola správnosti etiket potravin (ČR, SR, PL, H, D, a další) max. do  7 dnů se zárukou za správnost a bezproblémovost značení do výše 5 mil. Kč (pokud vznikne činností naši firmy jakákoli škoda, zavazujeme se smluvně takovou uhradit, tato záruka je garantována Českou pojišťovnou)

 • Hygienické a technologické poradenství v oblasti bezpečnosti potravin

 • Pomůžeme se zavedením značky BIO, KLASA, Regionální potravina

 • Projektové studie potravinářských provozů dle legislativních hygienických požadavků

 • Zprostředkujeme mikrobiologické a chemické rozbory potravin a posuzujeme jejich výsledky s ohledem na platnou legislativu

 • Provedeme senzorické posouzení potravin

 • Zprostředkujeme posouzení vhodnosti obalových materiálů pro přímý kontakt s potravinami, stanovení bariérových vlastností a hodnocení mechanických vlastností obalových prostředků včetně návrhu systémů balení a rozboru složení ochranné atmosféry

 • Zastupujeme organizace při jednáních se zástupci orgánů ochrany veřejného zdraví, SZPI, SVS a ČOI

 • Poskytujeme telefonní linku pro Vaše dotazy v pracovní dny 9 - 17 hod